Cases

Project | Reistijdvergelijkingen

Alternatieve reiswijzen stimuleren met grootschalige reisadviezen

Tijdens de ombouw van de A2 in Limburg werd de capaciteit op het kruispunt A2 en A76 drastisch beperkt. Rijkswaterstaat wilde automobilisten niet alleen bewust maken van de werkzaamheden maar vooral ook wijzen op de alternatieven om automobilisten te verleiden een alternatief vervoermiddel te kiezen.

 

Uitdaging
Regiecentrale werd samen met Arcadis gevraagd om werknemers van de zeven grootste bedrijven in de omgeving te informeren over de werkzaamheden en de alternatieven die zij hebben naast de auto. Arcadis coördineerde in het proces de communicatie met de werkgevers, Regiecentrale verzorgde de communicatie met de werknemers. Uitdaging was daarbij hoe je iets saais als wegwerkzaamheden niet alleen tussen de oren krijgt bij werknemers, maar hoe je vastgeroeste reispatronen doorbreekt.

 

Oplossing
De oplossing werd gezocht in een echt op de persoon toegespitste reisanalyse. Met een persoonlijke boodschap trek je meer aandacht dan met een algemene boodschap. Daarnaast wilden we er niet alleen op wijzen dat er alternatieven waren. We wilden laten zien wat de gevolgen van de wegwerkzaamheden voor reistijdvertraging opleverden. En dat per persoon. Dat betekende dat we gegevens nodig hadden van alle betreffende reizigers. Zodoende is werkgevers gevraagd of zij bereid waren de werknemersbestanden te verstrekken met naam en postcode van het woonadres. Regiecentrale genereerde per werknemer een reistijdvergelijking tussen de auto, fiets, e-bike en OV tijdens de spits, met daarbij de ingecalculeerde vertragingen door de werkzaamheden. In een persoonlijke boodschap werd een werknemer geïnformeerd over de werkzaamheden, de gevolgen hiervan en de realistische alternatieven. Op die wijze zijn 120.000 reisadviezen verwerkt tot 10.000 gepersonaliseerde reistijdvergelijkingen voor werknemers in Limburg.

 

Bijzonder
Het aantal gepersonaliseerde reisadviezen was groot. Wat het project bijzonder maakte, is dat er na afloop geanalyseerd is wat het effect van het advies was. Werknemers die een advies hadden ontvangen werden bevraagd, maar ook op de weg werd geanalyseerd of zich andere patronen voordeden. Uit de evaluatie onder ruim 2.000 werknemers is gebleken dat ruim 10% ook gebruik heeft gemaakt van het alternatief.

 

“Regiecentrale knoopt herkomsten, reisadviezen, vertragingsvoorspellingen en personeelsbestanden handig aan elkaar. Ze kan ze ook verzenden, automatiseren en meetbaar maken.”
Menno Kamp – Projectmanager Rijkswaterstaat