Cases

Project | Praktisch mobiliteitsadvies aan werkgevers

Procesmatig ondersteunen en optimaliseren van mobiliteitsadviseurs

Axxel ervaart dat veel werkgevers in Nederland het slim organiseren van medewerkersmobiliteit een complex dossier vinden. Het aanbod van mobiliteitsdiensten en mobiliteitsadviseurs bestaat uit een scala van grote en kleine aanbieders. De gemiddelde HR medewerker ziet door de bomen het bos niet. Daardoor wordt de werknemersmobiliteit niet of nauwelijks geoptimaliseerd. Grote kostenbesparingen, aantrekkelijk werkgeverschap, maar ook duurzamer vormen van mobiliteit worden daarom niet behaald. Axxel wil met een netwerk aan gespecialiseerde mobiliteitsadviseurs de werkgevers kunnen helpen met advies over de inrichting en optimalisatie van werknemersmobiliteit.

 

Uitdaging
Regiecentrale is gevraagd te helpen bij het opbouwen van een netwerk van adviseurs om vervolgens de adviespraktijk op een effectieve manier te ondersteunen. Deze uitdaging was in Nederland nog niet eerder invulling gegeven. De exacte behoefte van de werkgevers was nog onbekend. Hoe geef je een mobiliteitsadvies vorm zodat het direct herkenbaar is en aanspreekt. Kan je mobiliteitsproblemen tastbaar en zichtbaar maken en kan je de geadviseerde oplossingen concreet en meetbaar maken.

 

De oplossing
Gestart werd met de verkenning en de vertaling van de behoefte van de werkgever. Er bleek grote behoefte te bestaan aan informatie en advies over de mogelijke verbeteringen en besparingen voor werknemersmobiliteit. Op basis van de verkenningen hebben we ook ervaren dat alleen een pro actieve benadering van de werkgever leidt tot adviesgesprekken. Door een team met mobiliteitsconsulentes outbound te laten bellen werd in een telefoongesprek vaak al de latente vraag en mogelijk eenvoudig te realiseren besparing blootgelegd. Op basis van die eerste analyse kon een thema-expert een bedrijfsbezoek afleggen. Om het advies tastbaar, herkenbaar, concreet en praktisch te maken werd voor elk bedrijf een uitgebreide technische analyse gemaakt van de medewerkersmobiliteit (op basis van herkomsten en bestemmingen) met km/ CO2 en kostentabellen. De analyse werd verder voorzien van verschillende passende maatregelen met daarbij het besparingspotentieel. Afrondend selecteerde de adviseur de best passende en eenvoudig te realiseren oplossingen. In het eerste half jaar is veel aandacht besteedt aan de vorm en inhoud van het advies en de adviesrapportages. Toen dat éénmaal stond is het wervingsproces met het outbound team flink uitgebreid. Uiteindelijk werd door Regiecentrale het gehele ondersteunende proces van afspraak maken tot en met facturatie afgehandeld. De adviseurs van Axxel konden zich zo richten op de bedrijfsbezoeken en het daadwerkelijk advies.

 

Bijzonder
Kort na de start van Axxel ging de subsidieregeling mobiliteitsvoucher van Agentschap NL van start. Dit gaf Axxel een vliegende start. Door de grote schaal waarop de adviezen door Axxel zijn verstrekt heeft Regiecentrale goed inzicht gekregen in de do’s and dont’s naar werkgevers. Door de duizenden adviezen en de honderdduizenden onderliggende woon-werk relaties van de werknemers ontsond een unieke database. Deze database is voor AgentschapNL uiteindelijk reden geweest Regiecentrale te vragen daar een benchmark op te ontwikkelen.

 

“Door de aanpak met Regiecentrale konden we met ons team van drie adviseurs na een jaar acht keer zo veel adviestrajecten aan als daarvoor.”
Nienke Kroon – Mobiliteitsadviseur Axxel