Cases

Project | Brabant Mobiliteits Management

Fietsstimulering met beloningsmaatregelen en innovatieve aanbiedingen

Bramm staat voor de doelstelling om spitsmijdingen te realiseren op de grote corridors rondom de stedelijke gebieden in met name Den Bosch en Eindhoven. Vanwege de herkomst- en bestemmingsprofielen van de werknemers in die steden is een grote potentie van fietsers en E-fietsers. Voor de automobilist dient een aantrekkelijk programma-aanbod ontwikkeld te worden die het gebruik van de fiets in grote mate bevorderd.

 

Uitdaging
De grootste uitdaging bij fietsstimulering ligt in het gewoontegedrag van de reiziger. Hoe verleidt je de automobilist om die eerste keer een E-fiets te proberen, hoe zorg je er voor dat daarna het gebruik van de fiets een ‘gewoonte’ wordt. Welke bestaande of nieuwe aanbieders heb je nodig om invulling te geven aan een aantrekkelijk programma. En hoe benader je de potentiële fietsenden automobilist met een dergelijk aanbod.

 

Oplossing
Samen met Bramm zijn de obstakels voor het overstappen van de auto naar de fiets benoemd. De fiets zelf is bij vrijwel elke Nederlander voor handen. Maar voordelen van reistijd met de fiets, de misperceptie over ‘hoe vaak het regent’ zijn argumenten om de fiets niet te gebruiken. Door gericht nadruk te leggen op gezondheid en kostenbesparing wordt de interesse gewekt. Direct na het wekken van de interesse worden allerlei concrete aanbiedingen gedaan. Een elektrische fiets op proef, een incentive/beloning voor de eerste fietsrit(ten), gratis pechhulp en thuiskomgarantie bij lekke band. Bij deelname wordt de aankoopdrempel voor een (E)fites verlaagd, door kortingsvouchers of leasefiets. De werkgever kan daar nog een schepje bovenop doen in de vorm van fiscaal gunstig fietsen en aanvullende fietsvoorzieningen. Nadat het (project)aanbod was vastgelegd is met de verschillende aanbieders (leasemaatschappij, fietsenhandelaren, aanbieders van fietsplan, e.d.) het klantproces en leverproces afgestemd. Werkgevers zijn benaderd om het aanbod binnen de organisatie kenbaar te maken. Verschillende media zijn ingezet om de reiziger rechtstreeks te benaderen.

 

Bijzonder:
Als bijna elke Nederlander een fiets heeft, wat moet je dan doen om het fietsgebruik te stimuleren. Bij en met Bramm is bijzondere ervaring opgedaan in de factoren die bijdragen aan gedragsverandering. De sleutel ligt in het bijzonder maken van de fiets. Dat kan op verschillende manieren, door de fiets bijzonder te maken, de fietser uit te dagen of te belonen en door de omliggende faciliteiten te verbeteren. Met name de tijdelijke financiële prikkel en de faciliteiten van de werkgever/werklocatie zijn bepalend gebleken.

 

“Mede door Regiecentrale waren we de eerste regio die fietsers per afgelegde kilometer konden belonen”
Ilse van der Voorden – Projectmanager fietsen loont BRAMM