Cases

Project | Werkgeversaanpak duurzame mobiliteit

Open platform voor mobiliteitsadviseurs en mobiliteitsaanbieders

Nederland kent veel mobiliteitsadviseurs. De branche is niet sterk georganiseerd. Een slimmere en duurzame inrichting van werknemersmobiliteit is gebaat bij een verdere professionalisering van het advies. Tegelijkertijd is er behoefte aan een brede overzichtelijke presentatie van het aanbod van mobiliteitsdiensten. De verschillende rollen en initiatieven in Nederland om duurzame mobiliteit te stimuleren staan te veel op zichzelf en boeken onvoldoende resultaat.

 

Uitdaging
De uitdaging is er om een effectieve aanpak te ontwikkelen, waardoor bedrijven op een zichtbare wijze hun werknemersmobiliteit kunnen en willen verbeteren. Daarvoor moet de aanpak zeer concreet en begrijpelijk zijn. De aanpak moet breed gedragen worden door de huidige actoren in de markt. De aanpak mag niet leiden tot nog meer versnippering in de markt. Voorkomen moet worden dat de aanpak afhankelijk blijft van overheidsbijdragen. De aanpak moet uiteindelijk gedragen en uitgevoerd worden door marktpartijen.Er zijn best practices in andere markten die laten zien dat met een slimme aanpak de verschillende actoren in de markt elkaar kunnen stimuleren en aanvullen in een professioneel en effectief advies- en dienstenaanbod. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Greenkey voor de hotelsector.

 

Oplossing
Gestart is met het verenigen van een aantal stakeholders door middel van expertmeetings (waaronder Centraal Beheer Achmea, diverse adviseurs, Regiecentrale, regionale mobiliteitsconvenanten). De oplossingsrichting is gevonden in een ‘werkgeversaanpak’ die als open source platform wordt aangeboden. Alle adviseurs, intermediairs en aanbieders die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak zijn welkom. Op basis van de best practices in de branche is een effectieve procesaanpak uitgewerkt die bedrijven aan de hand neemt naar het steeds verder verbeteren van hun mobiliteit. Het zichtbaar maken van mobiliteit en het stimuleren van duurzame mobiliteit zijn onderdelen van de aanpak onder meer door middel van een mobiliteitslabel en de jaarlijkse APK. De werkgever wordt in drie stappen aan de hand genomen, 1 door de adviseur met analyses en onafhankelijk advies over de quick wins, 2 door de intermediair bij de aanschaf en de implementatie van de best passende oplossing, en 3 bij de optimalisatie en het beheer van de mobiliteitsaanbieder.
De verschillende marktpartijen worden uitgedaagd om in deze effectieve aanpak hun expertise te doen gelden in één van de drie stappen. Het proces draagt zorg voor een gestandaardiseerde benadering van de werkgevers en een gedegen selectie van de juiste geaccrediteerde adviseurs voor groot/kleinbedrijf met specialismen. De adviseurs geven onafhankelijk advies aan de werkgever, waardoor het best passende aanbod wordt voorgelegd. De aanbieder is op haar beurt getoetst op kwaliteit en betrouwbaarheid. Op de leveringen wordt garantie afgegeven door de grootste verzekeraar van Nederland. De jaarlijkse effectmeting/APK met daarbij de herijking van het mobiliteitslabel wordt verricht door Dumoco zelf, waardoor zij de voortgang van werkgevers en de kwaliteit van de adviseurs en aanbieders actief kan monitoren.
Op deze wijze is een gestandaardiseerde methodische aanpak ontwikkeld, waar de huidige actoren in een collectief worden uitgedaagd hun expertise steeds verder te ontwikkelen. De aanpak is concreet, waardoor meer werkgever inzichtelijk krijgen waar hun winst ligt en welke stappen zij kunnen zetten.

 

Bijzonder
Dumoco is een initiatief van een aantal organisaties die in samenwerking met overheden de maatschappelijke uitdaging naar duurzame mobiliteit aangaan. Een meerjaren PPS (publiek private samenwerking) project met een grote ambitie.

 
 

“Dumoco is een bijzondere combinatie van verschillende marktpartijen die een strategische visie en ontwikkeling willen aangaan met overheden.”
Jack de Kraaij – business developer Centraal Beheer Achmea