Cases

Project | Beloning fietskilometers

Beloning van geregistreerde fietsritten op basis van GPS trackers op de fiets

Hogeschool Zuyd en Maastricht Bereikbaar hebben samen met stichting eCarConnect de wens om in Limburg minimaal 2000 automobilisten duurzaam te verleiden tot het gebruik van de elektrische fiets. Daarvoor is een fietsbeloningsprogramma uitgedacht; Burn Fat not Fuel. Automobilisten worden beloond voor gereden fietskilometers. Met behulp van een GPS tracker op de fiets worden alle ritten gelogd.

 

Uitdaging
De universiteit van Kassel en eCarConnect hebben een slim en energiezuinige GPS tracker ontwikkeld voor het loggen van het fiets gebruik. Vraag aan Regiecentrale was om een portal te ontwikkelen waarin deelnemers hun gelogde ritten konden inzien en daar een kwalificatie aan konden geven (woon-werk, zakelijk of privé). Woon-werk ritten werden op woon-werk bestemming en dag van de week gecontroleerd. Gevalideerde ritten werden vervolgens beloond.
 

Oplossing
Regiecentrale ontwikkelde een datakoppeling met de backoffice van eCarConnect. Via deze koppeling werden de bij de registratie verzamelde gegevens zoals de coördinaten van het woon- en werkadres verzonden en gelogde GPS posities opgehaald. Iedere rit bestond uit GPS coördinaten die door middel van de timestamp tot een logische rit werden samengevoegd. In een online portal werden de ritten gepresenteerd. Iedere maand kregen deelnemers de vraag om de gegevens te valideren. Na validatie werd de beloning uitgekeerd. Het portal moest daarbij rekening houden met de verschillende wensen van werkgevers: beloning per kilometer of per werkdag, beloning voor alleen woon-werk of ook zakelijk. Daarnaast verschilde ook de hoogte van de beloning per werkgever.

 

Bijzonder
Voor Regiecentrale was het bijzonder om voor het eerst met zulke accurate gegevens van fietsritten om te kunnen gaan. Door de start- en eindlocaties van de ritten konden we de analogie leggen met de check-in en check-out van ov ritten. Daardoor werd een heel groot deel van het instrumentarium van Regiecentrale opeens toepasbaar op de fiets.
 

“Regiecentrale biedt een gedegen backoffice en servicedesk, waardoor we het project gemakkelijk kunnen opschalen naar andere regio’s”
Edward Bongers – initiatiefnemer van Burn Fat not Fuel