Cases

Project | Pilot ov-chipkaarten in de regio

De ov-chipkaart als regionale business card avant la lettre

De regio Ijmond wil de havens en het industrieterrein van Tata Steel goed bereikbaar houden voor vrachtverkeer en personen. Het openbaar vervoer in het gebied is geconcentreerd rondom het station van Beverwijk. Er is daardoor slechts een beperkt aantal werkgevers dat de werknemers kan verleiden en stimuleren tot een overstap naar het openbaar vervoer.

 

Uitdaging
Zoek en selecteer bedrijven en werknemers die de grootst mogelijke potentie hebben om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zoek uit wat factoren zijn die mogelijk ov gebruik in de weg staan en creëer een concreet probeeraanbod voor werkgever en werknemer. De terughoudendheid voor het verstrekken van ov faciliteiten werd toen veroorzaakt door de onwennigheid rondom de nog nieuwe chipkaart. De uitdaging lag in het samenstellen en aanbieden van een ov dienstenpakket, waardoor de werkgever optimaal ontzorgd werd en de werknemer maximaal gefaciliteerd.

 

Oplossing
Samen met Mobility Managers BV heeft Regiecentrale geïnventariseerd welke bedrijven in aanmerking kwamen voor een ov aanbod. De eerst geselecteerde werkgever was de gemeente Beverwijk. Die stond op het punt te verhuizen naar een nieuw pand vlakbij het station. In vakjargon stonden die voor een ‘compelling event’, waarin verandering van gedrag goed kon worden gestuurd. De oplossing werd gevonden in het geheel ontzorgen van de werkgever en faciliteren van de werknemer. Aanvraag en beheer van de ov producten, maandelijkse rapportages, de gehele administratieve last voor de werkgever werd geminimaliseerd. De gemeente had al genoeg aan haar hoofd rond de verhuizing. Het aanbod bestond uit een ov-chipkaart voor alle medewerkers die de reis logischerwijs met het openbaar vervoer konden maken. Werknemers werden actief benaderd om gebruik te maken van de kaart. Het gebruik werd gemonitord, en slechts eens per maand op een verzamelfactuur aan de werkgever aangeboden. Door slimme data analyse kon bij intensief gebruik een abonnement geactiveerd worden en bij terugvallend gebruik weer worden terug gestapt naar reizen op saldo. Het saldo over alle kaarten werd altijd automatisch aangevuld. De aanvraag kon door de werknemer via de servicedesk worden afgehandeld.

 

Bijzonder
Voor IJmond Bereikbaar is de ov-chipkaart in 2010 voor het eerst projectmatig ingezet als een bedrijvenkaart. Datatransacties op de chipkaart, zoals die nu inzichtelijk zijn met de zakelijke ov-chipkaarten van TLS waren toen niet voor handen. Transacties moesten toen nog grotendeels handmatig worden verzameld. Maar door die toepassing ontstond voor het eerst een beeld van de mogelijke dienstverlening, zoals die inmiddels gemeengoed is bij een aantal kaartaanbieders (zoals XXimo en Radiuz). Zo werd het ook voor het eerst mogelijk om op basis van alle check-in en check-out gegevens te bepalen of aanschaf van een ov abonnement wel of niet gunstig was, waardoor de inkoop van ov opeens stukken goedkoper kon.

 

“De ov-chipkaarten van IJ-B waren innovatief; werknemers werden optimaal bediend bij de overstap naar openbaar vervoer.”
Barbara van Seeters – Project manager ov-kaarten IJmond Bereikbaar