Cases

Project | Probeerpassen Twente Mobiel

Eerste pilot in Nederland met ov-chipkaarten als ov-probeeraanbod

Twente Mobiel dient de regio Twente goed bereikbaar te houden. Het programmaburo heeft een aantal projecten benoemd, waarmee zij daar invulling aan wil geven. Eén daarvan is het probeeraanbod openbaar vervoer.

 

Uitdaging
Regiecentrale is gevraagd een probeerpas samen te stellen die Twente aan werknemers van convenantleden kan aanbieden, waarbij rekenschap wordt gegeven van het dunne ov aanbod en het beperkte projectbudget. Het budget van Twente Mobiel laat het niet toe met chipkaarten en reistegoeden te strooien.

 

Oplossing
De oplossing is gevonden in het verstrekken van een chipkaart met een strenge voorselectie. Alleen werknemers met een gunstige reistijdverhouding auto-ov worden benaderd met het aanbod. Vervolgens moet de werknemer een aantal vragen beantwoorden over de motivatie en het geschatte gebruik. Na gevalideerde deelname wordt een chipkaart met een gering startbedrag (en zonder autoreload) toegezonden. Door actieve monitoring van het gebruik van de kaarten wordt het gewenst gebruik direct beloond met aanvullend saldo. Deelnemers waarvan het gebruik uitblijft wordt gevraagd waarom zij nog niet met het openbaar vervoer hebben gereisd. Op deze wijze kunnen we met een beperkt budget heel gericht kaarten verstrekken. Reizigers die de stap ook echt maken kunnen we zo voor langere tijd faciliteren met reistegoed. Door de monitoring komen de ‘twijfelaars’ duidelijk in beeld, waardoor we die met extra aandacht en beloning alsnog over de streep trekken.

 

Bijzonder
Voor Regiecentrale was de Twente probeerkaart een bijzonder project. Het was de eerste keer dat de OV-chipkaart is ingezet. De juridische opzet van de deelnemersvoorwaarden moest daardoor totaal vernieuwd worden. Het geregistreerd verbruik met de chipkaart TLS vergde een geheel nieuw privacystatement. Ook de afspraken met de opdrachtgever werden anders. De monitoringsprocessen, het verstrekken van saldo vergde veel frequenter overleg en afstemming omdat het inzicht en de sturing opeens veel dynamischer werden. In de operatie werd er voor het eerst ingezet op een portal waarin het geregistreerd gebruik inzichtelijk moest zijn.

 

“De Twente Mobiel probeerpas was een bijzonder kosteneffectieve maatregel om automobilisten te verleiden tot de modal shift”
Rene Teeuwen – projectleider OV probeeraanbod Twente Mobiel