Cases

Project | Minder Hinder projecten Rijkswaterstaat

Grootschalige corridoraanpak spitsmijdingen met nieuw en effectief ov-aanbod

Door grootschalige werkzaamheden op de snelwegen in Nederland (A2, A28, A12,…) stond Rijkswaterstaat voor het probleem van enorme filevorming. Gedurende de werkzaamheden moest de filevertraging enigszins acceptabel blijven en diende het aantal voertuig verliesuren beperkt te worden.

 

Uitdaging:
Vanuit maatschappelijke economisch oogpunt is een doelstelling geformuleerd om 5 tot 10% van het spitsverkeer van de weg te halen door het gebruik van alternatieven voor de auto (modal shift) of door verplaatsing van de ritten naar buiten de spits (time shift). Veel automobilisten op de snelweg hebben een relatief lange afstand. De fiets was daarom geen serieus alternatief. Er dienden volingezet te worden op openbaar vervoer. Omdat de incidentele reziger moeilijk vangbaar is, werden alle pijlen gericht op de forens. De uitdaging die Rijkswaterstaat met ons aan wilde gaan was het formuleren van een aantrekkelijke ov-aanbod voor autoforenzen. Gedurende het project diende communicatie, deelnemersvoorwaarden, incentives zodanig gemeten te worden dat daar actief op gestuurd kon worden voor volgende grootschalige projecten van Rijkswaterstaat.

 

Oplossing
Om de doelstelling van spitsreductie te realiseren hebben Rijkswaterstaat en Regiecentrale in een projectteam de Minder Hinder Kaart uitgedacht en ontwikkeld. Deelname werd voorbehouden aan automobilisten die meer dan vier keer per week op het traject reizen. Het aanbod bestaat uit het gratis gebruik van het openbaar vervoer gedurende drie maanden. Daarna volgt een vervolgaanbod van 6 maanden, waarbij de eigen bijdrage 50% van de reiskosten bedraagt, een derde fase met een eigen bijdrage van 75% en uiteindelijk als laatste aanbod 10% korting op het reizen in het openbaar vervoer gedurende 12 maanden. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen werd een werkgeversverklaring vereist. In korte tijd is de campagne uitgedacht, communicatief ingericht met tekstkarren langs de snelweg en in lokale media, is inkoop afgestemd en geëffectueerd met NS en andere vervoerders.

 

Bijzonder
Voor Regiecentrale was Minder Hinder het eerste project waar zij de volledige uitvoering voor mocht verrichten. En dat onder enorme tijdsdruk. Van idee naar eerste reizende deelnemer in 100 dagen. In het pre-chipkaart tijdperk was dat nog niet eerder vertoond. Met betrokken partijen maakten we afspraken op hoofdlijnen. De details waren voor later. Op die manier is A2 Minder Hinder groots ingezet en in de 12 maanden na de start met die partijen steeds gedetailleerde aangescherpt. Zo moest er een stoelenteller applicatie komen om op drukke trajecten van NS niet te veel Minder Hinder kaarten uit te kunnen geven. Afrekeningen en verdeling van Minder Hinder bijdragen tussen vervoerders werden op basis van ervaring steeds verder bijgesteld. En door Regiecentrale kon het gehele proces steeds efficiënter en meetbaar worden ingericht. In de eindbeoordeling is door onafhankelijke adviesbureaus Minder Hinder als een bijzonder kosteneffectieve oplossing betiteld. Het A2 Minder Hinder project was uniek in haar soort en heeft nog jaren vervolg gehad op de A2-Zuid, A12, A27, A28 en A73.

 

“Onder grote tijdsdruk zijn we met Regiecentrale het avontuur aangegaan en hebben we in korte tijd alle verwachtingen overtroffen.”
Mado Ruys – Senior Beleidsadviseur Rijkswaterstaat DNB