Cases

Project | Belcampagne B2C

Outbound belcampagne ter bevordering afname en promotie mobiliteisaanbiedingen

De Verkeersonderenming staat voor de uitdaging de werknemers in de regio Rotterdam slimmer en duurzamer te laten reizen. Eén van de oplossingen is een productaanbod aan werknemers in de Rotterdamse regio. Het bestaat uit aantrekkelijke aanbiedingen met openbaar vervoer en fietsproducten voor de werknemers. De aanbiedingen werden gebundeld in een paarse doos die naar de werkgevers werd verzonden. De Verkeersonderneming heeft Regiecentrale gevraagd een bijdrage te leveren aan de promotie van het aanbod naar werkgevers.

 

De uitdaging
Hoe kan je werkgevers benaderen en enthousiasmeren over een productaanbod van voor hen veelal onbekende producten. Als het enthousiasme er is, hoe krijg je de werkgever dan zo ver het productaanbod actief voor te leggen aan het medewerkerbestand. Kan je de interesse wekken. Als die interesse er is kan je die dan ook vertalen naar een concrete afname van een product.

 

De oplossing
Op basis van ervaring met werkgevers weten we dat de telefonische benadering voor een dergelijke vraagstelling de beste is. Met een eenvoudig belscript werd beknopt uitgelegd wat er in de regio voor bereikbaarheidsproblemen waren. Het meest hinderlijke probleem werd per bedrijventerrein gebruikt om als direct herkenbaar pijnpunt. Of en hoe de Verkeersonderneming kon helpen werd besproken aan de hand van het aanbod in de paarse doos. Op die wijze kon het maatschappelijk probleem worden verbonden met de ‘what is in it for me’ vraag. Na gebleken interesse werd de doos met de aanbiedingen opgestuurd. Na verzending werd contact opgenomen om de producten nogmaals toe te lichten. Vervolgens werd afgesproken of en hoe de werkgever het productaanbod kenbaar zou maken aan de medewerkers.

 

Bijzonder
De campagne laat verschillende conversiecijfers zien in de verschillende Rotterdamse regio’s. Het is eens te meer een duidelijk bewijs dat kleine verschillen in afstand en geografische ligging sterke variaties in bereikbaarheidsproblematiek laten zien.

 

“De response op de campagnes laat zien dat een goed product alleen niet werkt, actieve benadering van de werkgevers is onontbeerlijk.”
Tim Wille – projectleider Vekeersonderneming