Blogs

Oplossingen

De verschillende diensten van Regiecentrale in projecten vormen in combinatie een complete mobiliteitsoplossing. Wat binnen projecten wordt ingezet leidt veelal een standaard oplossing. Zo zijn uit projecten van Regiecentrale in de afgelopen jaren concepten als de OV-probeerkaart, de Mobiliteitsshop, OV-deelkaart, Minder Hinder oplossing, e.a. ontstaan. Deze oplossing zijn door hun standaardisatie meetbaar, bewezen effectief en schaalbaar in te zetten bij andere projecten, bedrijven en Regio’s. Hieronder vindt u een selectie.