Producten

Over ons

Partner in Bereikbaarheid en Mobiliteit

Waar wij voor staan
Onze drive is om bedrijven, vervoerders, overheden en belangenorganisaties te helpen bij een duurzaam en effectief mobiliteitsaanbod afgestemd op de specifieke reisbehoefte van doelgroepen.
Wij helpen organisaties met doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit (o.a. administratieve lastenverlichting, kostenbesparing, MVO doelen, Parkeeroverlast beperken en gezonde en tevreden medewerkers). Voor vervoerders en belangenorganisaties ontwikkelen wij maatwerkoplossingen waardoor doelgroepen als senioren, toeristen en blinden en slechtzienden (gemakkelijker) mobiel worden en blijven.Voor overheden geven wij uitvoering aan programma's en projecten op het gebied van bereikbaarheid (Beter Benutten), doelgroepstimulering (fietsprojecten) en doelgroepenvervoer (scholieren, WMO). Daarvoor zijn vaak uiteenlopende producten en diensten benodigd. Met onze partners, beschikken wij over een compleet pallet aan producten en diensten voor de invulling en uitvoering van maatwerk mobiliteitsprojecten. Zo zijn wij in staat specialisten aan te haken als marketeers, gedragsdeskundigen, (vervoers)economen en data-analisten. De inzet en aanpak van Regiecentrale is veelal project georiƫnteerd. Wij werken voor onze opdrachtgever totdat de doelstellingen is gerealiseerd en het beoogde effect is bereikt en bestendigd. Onze resultaten zijn concreet en meetbaar.
Wie wij zijn
Wij zijn een onafhankelijke en innovatieve backoffice en servicedesk organisatie die een mobiliteitsvraagstuk graag aanpakt en uitvoert op basis van kennis en uitgebreide ervaring.
Wij willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging tot het verbeteren van personenmobiliteit in Nederland. Sinds de oprichting in 2007 is Regiecentrale gespecialiseerd in doelgroep specifieke dienstverlening voor OV en fiets. Dat doen we met projectmanagers, servicedeskmedewerkers, IT'ers en backoffice medewerkers. Maar ook met belangrijke IT systemen en koppelingen. Zo zijn we in 2013 deelnemer geworden van het OV-chipkaart systeem. Met onze dienstverlening ondersteunen we onder meer bereikbaarheidsconvenanten, beleidsmedewerkers, mobiliteitsmakelaars, bereikbaarheidsarrangeurs, HR afdelingen en Parkmanagers met maatwerkoplossingen voor mobiliteit. Uw mobiliteitsvraagstuk, uw doelstelling, uw beleid, wij nemen graag de uitvoering op ons. Hoe concreter hoe beter: uitgifte van mobiliteitskaarten, outbound bellen, deelnemers werven, gebruik registeren, facturen versturen, beloningen uitkeren. Bij voorkeur geven wij, in nauwe en frequente afstemming met de opdrachtgever, uitvoering aan het gehele klantproces van aanpak tot resultaat. Analyseren, adviseren, ontwikkelen, operationaliseren en optimaliseren; zo kunnen we het beste resultaat voor u behalen. Wij stellen uw klant en haar behoefte centraal.
Hoe wij het zien
We staan in Nederland voor een collectieve uitdaging, omdat de mobiliteitsbehoefte en reispatronen en het mobiliteitsaanbod sterk zullen veranderen in de aankomende decennia.
Maatschappelijk trends zoals 'van bezit naar gebruik', ketenmobiliteit auto-fiets-OV, flexibilisering van arbeid, internationalisering, gezondheid, vergrijzing, hebben invloed op onze mobiliteitsvraag. Daarnaast verandert ook het aanbod als gevolg van ontwikkelingen. Denk aan elektrisch rijden, de OV-chipkaart, marktwerking in vervoer, wetgeving (de arbeidskostenregeling, bijtelling leaseauto) op het gebied van arbeid en duurzaamheid. Al die factoren maken de markt complex en ondoorzichtig. Maar zeker is dat al die ontwikkeling leiden tot ander gedrag. Als overheid kan en moet je sturing geven aan de gewenste gedragsveranderingen. En mobiliteitsaanbieder kunnen daar een duurzaam verdienmodel opbouwen. Veranderend gedrag met specifieke mobiliteitsoplossingen faciliteren is onze ervaring en expertise. Door doelgroepen innovatief en op maat te benaderen en bedienen kunnen we de gedragsverandering realiseren met duurzame mobiliteitsoplossingen. Een uitdagend werkterrein waar publieke en private partijen elkaar zullen treffen. Regiecentrale wil daarin graag een verbindende rol hebben en bijdragen aan verduurzaming van onze mobiliteit.