Oplossingen

Oplossingen | Branded chipkaarten

Inzet van ov-chipkaarten/mobiliteitskaarten ten behoeve van projectmatige inzet en...

Doel: inzet van ov-chipkaarten ten behoeve van projectmatige promotie en marketing.

 

Wat: Zakelijke ov-chipkaarten met de opdruk/beeldmerk van opdrachtgever. Naast de visuele verschijningsvorm kan Regiecentrale zorg dragen voor de vertaling van projectvoorwaarden naar een afnemersovereenkomst, gebruiksvoorwaarden en privacyvoorwaarden. Met behulp van de backoffice waar alle transacties van de kaarten geregistreerd worden kan een scala aan toepassingen op de kaart aangeboden worden, waaronder ook de financiële afhandeling van de reiskosten, facturatie en incasso..

 

Wanneer: indien de inzet van branded chipkaarten zichtbaar bijdraagt aan de marketing van projecten, programma’s
??

 

Doelgroep: regioconvenanten en mobiliteisaanbieders die hun doelgroep willen voorzien van een specifieke mobiliteitskaart met specifieke verschijningsvorm en maatwerk dienstverlening.

 

Bijzonder: Regiecentrale is één van de vier door TLS gecertificeerde partijen in Nederland die chipkaarten mag uitgeven. Deze licentie bedrijvenkaartaanbieder in het scheme van TLS is in 2013 verworven. Regiecentrale is de enige die de chipkaarten op een dusdanige wijze projectgericht kan inzetten en vormgeven; de BKA op maat. Na 12 maanden pionieren is het in samenwerking met Maastricht Bereikbaar gelukt om de chipkaarten effectief in te zetten voor projectmatige doelen. Daaruit zijn de verchipte Minder Hinder kaart, de verchipte Probeerkaart en de verchipte deelkaart voor zakelijk gebruik voort gekomen.