Oplossingen

Oplossingen | De declaratiekaart

Een partij voor alle OV abonnementen

Doel: een gerichte groep reizigers een mobiliteitskaart bieden, waarmee zij gestimuleerd wordt op specifieke trajecten en tijden gebruik te maken van openbaar vervoer.

 

Wat: een chipkaart die zodanig is geladen dat een eerste aantal reizen gemaakt kan worden op kosten van de opdrachtgever. Gebruik wordt actief gemonitord. Transacties van reizen in een specifiek tijdvak, op een aangewezen traject die voldoen aan de declaratie-eisen worden in de vorm van nieuwe reissaldo/reisrecht op de kaart bijgeschreven.

 

Wanneer: als er specifieke trajectgebonden/gebiedsgerichte/tijdgebonden reizen gestimuleerd worden. Daardoor inzetbaar voor spitsmijden, corridoraanpak tijdens werkzaamheden en voor de promotie van nieuwe ov-lijnen,

 

Doelgroep: bestaande ov-reizigers en automobilisten die door beloning/vergoeding gestuurd worden hun reisgedrag aan te passen. De oplossing werkt voor veel doelgroepen: automobilisten die verleid worden tot ov-gebruik, studenten die de spits moeten mijden, al bestaande ov reizigers die meer in de dal moeten reizen.

 

Bijzonder: een zeer effectieve oplossing die op middelgrote schaal relatief goedkoop kan worden ingezet, met een hoge impact. Met de juiste deelnamevoorwaarden en met actieve monitoring kunnen mensen heel gericht tijdelijk aangespoord worden gewenst gedrag te tonen. Effectmeting en kosteffectiviteit zijn haarscherp te meten en het resultaat kan gestuurd worden door de declaraties te maximeren of aanvullende beloningen in te zetten. De oplossing kan ook worden ingezet voor reizigers met een eigen chipkaart. Op de portal van Regiecentrale kan de reiziger de reistransacties eenvoudig vanuit TLS declareren.