Oplossingen

Oplossingen | Push Travel Service

Het persoonlijk en actueel informeren van bezoekers over hun afspraak en reisoptie...

Doel: Het goed en tijdig informeren van bezoekers over mogelijke vertragingen en optimale reiswijzen om de ‘no show’ (van bijvoorbeeld ziekenhuizen en tandartsen) te voorkomen en parkeerzoekgedrag op de locatie te voorkomen.

 

Wat: een licht IT matige oplossing die op basis van reisadviezen, vertragingen, weerinformatie voorafgaand aan een afspraak bij een ziekenhuis de verschillende reiswijzen voorhoudt. Het reisadvies wordt in de afspraakbevestiging verzonden met breed uitgebreide informatie over parkeertarieven, piektijden, ov haltes, etc. Een dag tevoren wordt een reminder gestuurd met een actueel advies. Het is tevens de reminder aan de afspraak. Een uur voor de afspraak worden vertragingen en andere last minute invloeden verwerkt in een laatste advies.

 

Wanneer: indien locatiehouder te kampen heeft met een hoge mate van ‘no show’, en indien specifieke bereikbaarheidsproblemen de bezoeker treffen is de Push Travel Service een eenvoudige en doeltreffende oplossing.

 

Doelgroep
Incidentele bezoekers die niet voldoende op de hoogte zijn van de (wisselende) bereikbaarheid van de locatie waar zij iop een specifiek tijdstip verwacht worden.

 

Bijzonder: De Push Travel Service is zo ingericht dat het informeren over de slimste reiswijze en reistijd als van nature is gekoppeld aan de afspraak en afspraakbevestiging. De inzet van email (bevestiging afspraak met algemene bereikbaarheidsinformatie), een voicebericht (reminder dag tevoren met eventuele bereikbaarheidswaarschuwingen) en een sms vlak voor de afspraak wordt als service gewaardeerd en bespaart de locatiehouder een grote som aan ‘no show’ kosten.