Oplossingen

Oplossingen | De strooikaart

Een massa (honderden tot duizenden) reizigers faciliteren om zonder aanschaf van e...

Doel: een massa (duizenden) reizigers faciliteren om drempelloos gebruik te maken van het openbaar vervoer, om ov te stimuleren of reizigers van de weg te halen.

 

Wat: een ‘goedkope’ ov chipkaart, die aan grote groepen reizigers kan worden verstrekt. Het reisrecht/reissaldo en voorwaarden wordt afgestemd op doel en doelgroep.

 

Wanneer: bij projecten waar kortstondig met een ´big bang´ een impuls wordt gegeven aan het openbaar vervoer gebruik; ov-promotie, PR moment, ondersteuning grootschalige communicatiecampagne, acute/grootschalige verkeershinder.

 

Doelgroep:
Grote groepen relatief onbekende/anonieme reizigers. De strooikaart kan via grote mailingbestanden, werknemersbestanden, bejaardentehuizen, winkeliersverenigingen e.d. verzonden worden of fysiek op locatie worden uitgereikt.

 

Bijzonder: de strooikaart heeft een hoge PR waarde. Het is een goed instrument ter ondersteuning van informatiecampagnes. De strooikaart versterkt de boodschap en is tevens de oplossing voor het ‘probleem’. Met de strooikaart wordt een groep deelnemers/kaarthouders opgebouwd waar actief mee gecommuniceerd kan worden.