Oplossingen

Oplossingen | De werkgeversaanpak

Procesmatige marketingaanpak naar werkgevers ter bevordering duurzame mobiliteit

Doel: werkgevers in een branche/regio wijzen op waardevolle mobiliteitsproducten/productaanbod, die veelal gesubsidieerd (gratis, met korting) aangeschaft kunnen worden als proefpakket voor duurzame mobiliteit.

 

Wat: een actieve marketingbenadering (outbound sales en binnendienst) van werkgevers/locatiehouders, waarin een productaanbod inhoudelijk en onafhankelijk wordt voorgelegd. Door middel van advies over de bedrijfssituatie worden relevante producten geselecteerd. De drempels voor het probeeraanbod of aanschaf worden zo veel mogelijk weggenomen.

 

Wanneer: als actief gestuurd moet worden op verduurzaming van bereikbaarheid en mobiliteit via de werkgever.

 

Doelgroep: werkgevers die bereikbaarheidsproblemen kennen, maar onvoldoende kennis hebben van de verschillende mobiliteitsaanbieders.

 

Bijzonder: de werkgeversaanpak is een kosteneffectieve procesgestuurde marketingaanpak die al in veel regio‚Äôs heeft bijgedragen aan verhoogde afzet van en kennis over het aanbod. De aanpak is zeer geschikt voor regionale (projectmatige) aanbieders van (tijdelijke) mobiliteitsoplossingen. De procesaanpak is zo succevol en biedt nog zo veel potentie als die met andere partijen breed wordt gedragen, dat een aantal kartrekkers het initiatief hebben ondergebracht in stichting Dumoco (duurzaam mobiliteits collectief) om het in een meerjarenprogramma verder te ontwikkelen, met onder meer de jaarlijkse APK van werkgevers. Met het ministerie van IenM wordt verkend of de aanpak in convenantregio’s kan worden toegepast.